pozostałe

pozostałe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk
1 2017-11-14 Politechnika Łódzka - Społeczna Akademia Nauk I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Żabicki Bogdan II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-20 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Kryda Paweł II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-21 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-23 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Wlaźlik Jakub II Kryda Paweł Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-27 Społeczna Akademia Nauk - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Kaliszczuk Mateusz II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Dobrowolski Marek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-02 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-04 Społeczna Akademia Nauk - Politechnika Łódzka I Załęska Paulina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-04 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Marynowski Miłosz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-07 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Kuciapiński Piotr II Kisiel Jacek Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Torbicki Jarosław II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Brzeziński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Społeczna Akademia Nauk I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-19 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Dropiński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I nieobsadzony II Pacler Dominik Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Trawczyński Piotr L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-14 turniej - turniej I Woźniak Halina II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-16 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Kaliszczuk Mateusz II Strawiński Adrian Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Pacler Dominik II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bartodziejski Robert L I Bilski Robert L II
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II Dobrowolski Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II Kielan Kamila Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Komorek Tadeusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Czechowicz Monika Sekretarz Kielan Kamila L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kuciapiński Piotr II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Bartodziejski Robert Sekretarz Bilski Robert L I Lewera Jacek L II Trawczyński Piotr
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bilski Robert L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Taraszkiewicz Zbigniew II Zendeł Sylwester Sekretarz Choroba Piotr L I Lewicki Tomasz L II Klimczak Bartosz
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Lewera Jacek L I Kielan Kamila L II
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-04 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kubicki Paweł L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kujawska Irmina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Dropiński Michał II Dębska Aleksandra Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Czechowicz Monika L II Kielan Kamila
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Lewera Jacek Sekretarz Bilski Robert L I Bartodziejski Robert L II
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Brożyna Andrzej L II
3 2018-03-18 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-24 turniej - turniej I Kielan Kamila II Czechowicz Monika Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Kubicki Paweł L II Bogusławski Andrzej
N/A 2018-04-06 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Brzeziński Michał Sekretarz Kryda Paweł L I Bogusławski Andrzej L II
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II Choroba Piotr Sekretarz Lewicki Tomasz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Bogusławski Andrzej II Brzeziński Michał Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew L I Piotrowski Wojciech L II
N/A 2018-04-08 turniej - turniej I Wojtunik Krzysztof II Bors Jakub Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kryda Paweł L II
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kielan Kamila L II Łyszkowicz Wojciech
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Czechowicz Monika Sekretarz Dębska Aleksandra L I Kielan Kamila L II Świercz Szymon
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Trawczyński Piotr II Lewera Jacek Sekretarz nieobsadzony L I Kanicka Bogna L II Bartodziejski Robert
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Brożyna Andrzej L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-04-21 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Dębska Aleksandra L I Brożyna Andrzej L II Banaszczyk Karolina
N/A 2018-04-22 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Dobrowolski Szymon L II Kujawska Irmina
N/A 2018-04-29 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kielan Kamila Sekretarz Kujawska Irmina L I Świercz Szymon L II Dobrowolski Szymon
N/A 2018-05-06 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Zendeł Sylwester Sekretarz Strawiński Adrian L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Brożyna Andrzej Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Dawid Sekretarz Dobrowolski Szymon L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Pacler Dominik II Świercz Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Kisiel Bartosz II Płaza Zbigniew Sekretarz Trawczyński Piotr L I Banaszczyk Karolina L II
N/A 2018-05-13 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II nieobsadzony Sekretarz Banaszczyk Karolina L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-18 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Wlaźlik Jakub Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Dobrowolski Szymon L II Kubicki Paweł
N/A 2018-05-19 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Kujawska Irmina II Nowakowska Anna Sekretarz Świercz Szymon L I Łyszkowicz Wojciech L II
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Januszkiewicz Tadeusz Sekretarz Banaszczyk Karolina L I Brożyna Andrzej L II Kuciapiński Piotr
N/A 2018-05-20 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Kowalow Agnieszka L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-30 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Kujawska Irmina L I Kielan Kamila L II Czechowicz Monika
N/A 2018-06-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Szymon Sekretarz Dobrowolski Dawid L I nieobsadzony L II nieobsadzony

pozostałe

 • MUKS JUVENIA Rawa M.
 • KPS SKRA Bełchatów SA II
 • KPS SKRA Bełchatów SA
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
N/A 2017-09-16 turniej - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Szymczak Dariusz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-17 MUKS JUVENIA Rawa M. - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Klimczak Bartosz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II Płaza Zbigniew Sekretarz Kopacz Henryk L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Torbicki Jarosław L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-09-24 turniej - turniej I Plajzer Janusz II Komorek Tadeusz Sekretarz Chrześcijanek Magdalena L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-10-06 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-07 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-08 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-14 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Płaza Zbigniew II Brożyna Andrzej Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-04 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-05 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Strawiński Adrian II Wojtunik Krzysztof Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-09 turniej - turniej I Łyszkowicz Wojciech II Kowalow Agnieszka Sekretarz Dobrowolski Marek L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Kozłowska Katarzyna II Bors Jakub Sekretarz Brzeziński Michał L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2018-03-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony

pozostałe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk
1 2017-11-14 Politechnika Łódzka - Społeczna Akademia Nauk I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Żabicki Bogdan II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-20 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Kryda Paweł II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-21 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-23 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Wlaźlik Jakub II Kryda Paweł Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-27 Społeczna Akademia Nauk - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Kaliszczuk Mateusz II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Dobrowolski Marek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-02 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-04 Społeczna Akademia Nauk - Politechnika Łódzka I Załęska Paulina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-04 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Marynowski Miłosz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-07 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Kuciapiński Piotr II Kisiel Jacek Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Torbicki Jarosław II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Brzeziński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Społeczna Akademia Nauk I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-19 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Dropiński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I nieobsadzony II Pacler Dominik Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Trawczyński Piotr L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-14 turniej - turniej I Woźniak Halina II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-16 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Kaliszczuk Mateusz II Strawiński Adrian Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Pacler Dominik II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bartodziejski Robert L I Bilski Robert L II
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II Dobrowolski Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II Kielan Kamila Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Komorek Tadeusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Czechowicz Monika Sekretarz Kielan Kamila L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kuciapiński Piotr II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Bartodziejski Robert Sekretarz Bilski Robert L I Lewera Jacek L II Trawczyński Piotr
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bilski Robert L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Taraszkiewicz Zbigniew II Zendeł Sylwester Sekretarz Choroba Piotr L I Lewicki Tomasz L II Klimczak Bartosz
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Lewera Jacek L I Kielan Kamila L II
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-04 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kubicki Paweł L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kujawska Irmina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Dropiński Michał II Dębska Aleksandra Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Czechowicz Monika L II Kielan Kamila
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Lewera Jacek Sekretarz Bilski Robert L I Bartodziejski Robert L II
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Brożyna Andrzej L II
3 2018-03-18 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-24 turniej - turniej I Kielan Kamila II Czechowicz Monika Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Kubicki Paweł L II Bogusławski Andrzej
N/A 2018-04-06 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Brzeziński Michał Sekretarz Kryda Paweł L I Bogusławski Andrzej L II
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II Choroba Piotr Sekretarz Lewicki Tomasz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Bogusławski Andrzej II Brzeziński Michał Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew L I Piotrowski Wojciech L II
N/A 2018-04-08 turniej - turniej I Wojtunik Krzysztof II Bors Jakub Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kryda Paweł L II
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kielan Kamila L II Łyszkowicz Wojciech
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Czechowicz Monika Sekretarz Dębska Aleksandra L I Kielan Kamila L II Świercz Szymon
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Trawczyński Piotr II Lewera Jacek Sekretarz nieobsadzony L I Kanicka Bogna L II Bartodziejski Robert
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Brożyna Andrzej L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-04-21 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Dębska Aleksandra L I Brożyna Andrzej L II Banaszczyk Karolina
N/A 2018-04-22 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Dobrowolski Szymon L II Kujawska Irmina
N/A 2018-04-29 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kielan Kamila Sekretarz Kujawska Irmina L I Świercz Szymon L II Dobrowolski Szymon
N/A 2018-05-06 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Zendeł Sylwester Sekretarz Strawiński Adrian L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Brożyna Andrzej Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Dawid Sekretarz Dobrowolski Szymon L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Pacler Dominik II Świercz Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Kisiel Bartosz II Płaza Zbigniew Sekretarz Trawczyński Piotr L I Banaszczyk Karolina L II
N/A 2018-05-13 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II nieobsadzony Sekretarz Banaszczyk Karolina L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-18 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Wlaźlik Jakub Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Dobrowolski Szymon L II Kubicki Paweł
N/A 2018-05-19 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Kujawska Irmina II Nowakowska Anna Sekretarz Świercz Szymon L I Łyszkowicz Wojciech L II
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Januszkiewicz Tadeusz Sekretarz Banaszczyk Karolina L I Brożyna Andrzej L II Kuciapiński Piotr
N/A 2018-05-20 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Kowalow Agnieszka L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-30 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Kujawska Irmina L I Kielan Kamila L II Czechowicz Monika
N/A 2018-06-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Szymon Sekretarz Dobrowolski Dawid L I nieobsadzony L II nieobsadzony

pozostałe

 • MUKS JUVENIA Rawa M.
 • KPS SKRA Bełchatów SA II
 • KPS SKRA Bełchatów SA
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
N/A 2017-09-16 turniej - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Szymczak Dariusz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-17 MUKS JUVENIA Rawa M. - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Klimczak Bartosz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II Płaza Zbigniew Sekretarz Kopacz Henryk L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Torbicki Jarosław L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-09-24 turniej - turniej I Plajzer Janusz II Komorek Tadeusz Sekretarz Chrześcijanek Magdalena L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-10-06 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-07 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-08 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-14 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Płaza Zbigniew II Brożyna Andrzej Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-04 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-05 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Strawiński Adrian II Wojtunik Krzysztof Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-09 turniej - turniej I Łyszkowicz Wojciech II Kowalow Agnieszka Sekretarz Dobrowolski Marek L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Kozłowska Katarzyna II Bors Jakub Sekretarz Brzeziński Michał L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2018-03-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony

pozostałe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk
1 2017-11-14 Politechnika Łódzka - Społeczna Akademia Nauk I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Żabicki Bogdan II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-20 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Kryda Paweł II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-21 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-23 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Wlaźlik Jakub II Kryda Paweł Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-27 Społeczna Akademia Nauk - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Bogusławski Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Kaliszczuk Mateusz II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-28 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I Dobrowolski Marek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-02 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kozłowska Katarzyna Sekretarz Dębska Aleksandra L I Strawiński Adrian L II
N/A 2017-12-04 Społeczna Akademia Nauk - Politechnika Łódzka I Załęska Paulina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-04 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Marynowski Miłosz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-07 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Uniwersytet Łódzki I Kuciapiński Piotr II Kisiel Jacek Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-11 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I Torbicki Jarosław II Kujawska Irmina Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Uniwersytet Łódzki - Społeczna Akademia Nauk I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-12 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Brzeziński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Społeczna Akademia Nauk I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-19 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Czerwiński Andrzej II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Dropiński Michał II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I nieobsadzony II Pacler Dominik Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-07 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Trawczyński Piotr L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-13 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-14 turniej - turniej I Woźniak Halina II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-16 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Łódzki I Kaliszczuk Mateusz II Strawiński Adrian Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Pacler Dominik II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Czechowicz Monika L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-20 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bartodziejski Robert L I Bilski Robert L II
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II Dobrowolski Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II Kielan Kamila Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-01-21 turniej - turniej I Komorek Tadeusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Czechowicz Monika Sekretarz Kielan Kamila L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-02-17 turniej - turniej I Kozłowska Katarzyna II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kuciapiński Piotr II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-18 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Bartodziejski Robert Sekretarz Bilski Robert L I Lewera Jacek L II Trawczyński Piotr
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-24 turniej - turniej I Lewera Jacek II Kanicka Bogna Sekretarz Bilski Robert L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Taraszkiewicz Zbigniew II Zendeł Sylwester Sekretarz Choroba Piotr L I Lewicki Tomasz L II Klimczak Bartosz
N/A 2018-02-25 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Lewera Jacek L I Kielan Kamila L II
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Kaliszczuk Mateusz II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-03 turniej - turniej I Bilski Robert II Lewera Jacek Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-04 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kubicki Paweł L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kujawska Irmina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Dropiński Michał II Dębska Aleksandra Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Czechowicz Monika L II Kielan Kamila
N/A 2018-03-10 turniej - turniej I Kanicka Bogna II Lewera Jacek Sekretarz Bilski Robert L I Bartodziejski Robert L II
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Pacler Dominik II Dębska Aleksandra Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Łyszkowicz Wojciech Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-17 turniej - turniej I Banaszczyk Karolina II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-18 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Brożyna Andrzej L II
3 2018-03-18 Politechnika Łódzka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-03-24 turniej - turniej I Kielan Kamila II Czechowicz Monika Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Kubicki Paweł L II Bogusławski Andrzej
N/A 2018-04-06 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Brzeziński Michał Sekretarz Kryda Paweł L I Bogusławski Andrzej L II
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kielan Kamila L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Dobrowolski Dawid II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II Choroba Piotr Sekretarz Lewicki Tomasz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-07 turniej - turniej I Bogusławski Andrzej II Brzeziński Michał Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew L I Piotrowski Wojciech L II
N/A 2018-04-08 turniej - turniej I Wojtunik Krzysztof II Bors Jakub Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kryda Paweł L II
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I Kielan Kamila L II Łyszkowicz Wojciech
N/A 2018-04-14 turniej - turniej I Rupniewski Ryszard II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Dobrowolski Szymon II Czechowicz Monika Sekretarz Dębska Aleksandra L I Kielan Kamila L II Świercz Szymon
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Trawczyński Piotr II Lewera Jacek Sekretarz nieobsadzony L I Kanicka Bogna L II Bartodziejski Robert
N/A 2018-04-15 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Banaszczyk Karolina Sekretarz Brożyna Andrzej L I Dobrowolski Dawid L II
N/A 2018-04-21 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kubicki Paweł Sekretarz Dębska Aleksandra L I Brożyna Andrzej L II Banaszczyk Karolina
N/A 2018-04-22 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Dobrowolski Dawid L I Dobrowolski Szymon L II Kujawska Irmina
N/A 2018-04-29 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kielan Kamila Sekretarz Kujawska Irmina L I Świercz Szymon L II Dobrowolski Szymon
N/A 2018-05-06 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Zendeł Sylwester Sekretarz Strawiński Adrian L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I Strawiński Adrian II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - turniej I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Brożyna Andrzej Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Dawid Sekretarz Dobrowolski Szymon L I Kubicki Paweł L II
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Pacler Dominik II Świercz Szymon Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-12 turniej - pauzuje I Kisiel Bartosz II Płaza Zbigniew Sekretarz Trawczyński Piotr L I Banaszczyk Karolina L II
N/A 2018-05-13 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II nieobsadzony Sekretarz Banaszczyk Karolina L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-18 turniej - turniej I Kujawska Irmina II Wlaźlik Jakub Sekretarz Łyszkowicz Wojciech L I Dobrowolski Szymon L II Kubicki Paweł
N/A 2018-05-19 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dębska Aleksandra Sekretarz Kaliszczuk Mateusz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Kujawska Irmina II Nowakowska Anna Sekretarz Świercz Szymon L I Łyszkowicz Wojciech L II
N/A 2018-05-19 turniej - pauzuje I Chrześcijanek Magdalena II Januszkiewicz Tadeusz Sekretarz Banaszczyk Karolina L I Brożyna Andrzej L II Kuciapiński Piotr
N/A 2018-05-20 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Kowalow Agnieszka L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2018-05-30 turniej - pauzuje I Wlaźlik Jakub II Kaliszczuk Mateusz Sekretarz Kujawska Irmina L I Kielan Kamila L II Czechowicz Monika
N/A 2018-06-03 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Dobrowolski Szymon Sekretarz Dobrowolski Dawid L I nieobsadzony L II nieobsadzony

pozostałe

 • MUKS JUVENIA Rawa M.
 • KPS SKRA Bełchatów SA II
 • KPS SKRA Bełchatów SA
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
N/A 2017-09-16 turniej - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Szymczak Dariusz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-17 MUKS JUVENIA Rawa M. - pauzuje I Piotrowski Wojciech II Taraszkiewicz Zbigniew Sekretarz Klimczak Bartosz L I Baran Przemysław L II Pacler Dominik
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Brożyna Andrzej II Płaza Zbigniew Sekretarz Kopacz Henryk L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-09-23 turniej - turniej I Wlaźlik Jakub II Kujawska Irmina Sekretarz Torbicki Jarosław L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-09-24 turniej - turniej I Plajzer Janusz II Komorek Tadeusz Sekretarz Chrześcijanek Magdalena L I Łyszkowicz Wojciech L II Dobrowolski Szymon
N/A 2017-10-06 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-07 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-08 KPS SKRA Bełchatów SA II - pauzuje I Kisiel Jacek II Płaza Zbigniew Sekretarz Kisiel Bartosz L I Brożyna Andrzej L II
N/A 2017-10-14 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Płaza Zbigniew II Brożyna Andrzej Sekretarz Kisiel Bartosz L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-04 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-11-05 KPS SKRA Bełchatów SA - pauzuje I Kisiel Jacek II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2017-11-14 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Strawiński Adrian II Wojtunik Krzysztof Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
N/A 2017-12-09 turniej - turniej I Łyszkowicz Wojciech II Kowalow Agnieszka Sekretarz Dobrowolski Marek L I nieobsadzony L II nieobsadzony
1 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi I Kozłowska Katarzyna II Bors Jakub Sekretarz Brzeziński Michał L I nieobsadzony L II nieobsadzony
2 2018-03-18 Uniwersytet Łódzki - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony
3 2018-03-18 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Politechnika Łódzka I nieobsadzony II nieobsadzony Sekretarz nieobsadzony L I nieobsadzony L II nieobsadzony